Tweede jaars cursus ICA

Een moderne schrijver zei eens tegen een aantal vrienden: ´Ik probeer mijn hele leven al om God in te halen , maar het is me nooit helemaal gelukt.’(Burgess 1988, 89). Deze schrijver lijkt hierin op veel mensen die geloven in God, maar tegelijkertijd worstelen met de vraag wie Hij is en hoe Hij kan worden omschreven. Dat verlangen, om God te kennen en te begrijpen, is de basis van de theologie. Theologie is de wetenschap die zich bezighoudt met de kennis over God en Zijn bemoeienis met de wereld die Hij schiep. Deze cursus is een introductie in de theologie, waarbij we de Bijbel gebruiken om je te bekend te maken met de kennis over God. Een belangrijk onderwerp dat nauw verband houdt met de theologie is geloofsleer (dogmatiek). Christelijke geloofsleer bestaat uit die onderwijzingen over God en Zijn wereld waarvan we weten dat ze waar zijn. In deze cursus voegen we de studie van de theologie samen met een aantal essentiële onderdelen van de christelijke geloofsleer.

Het Oude Testament is het meest geaccepteerde religieuze document - meer geaccepteerd dan alle andere religieuze geschriften samen. Joden, Moslims en Christenen vinden daar allemaal hun begin. Het Oude Testament was een verbond of overeenkomst tussen God en de kinderen van Abraham, de Joden, en omvat 75 procent van de hele Bijbel. Omdat God niet veranderd is sinds oudtestamentische dagen, moeten we het Oude Testament bestuderen om Hem beter te begrijpen.

Romeinen


De invloed op het christendom door de brief van de Romeinen is niet gering. Dit is Paulus ‘magnum opus’ zegt J. Sidlow Baxter, ‘het meest belangrijke boek in de Bijbel. Meer dan enig ander boek in de Bijbel heeft het de koers van de christelijke gedachtegang beïnvloed (The Living Insights Study Bible 1996, 1189). Een magnum opus is een term uit de literatuur om te duiden wat het grootste werk van een schrijver is.