Tweede jaars cursus ICA

Het Oude Testament is het meest geaccepteerde religieuze document - meer geaccepteerd dan alle andere religieuze geschriften samen. Joden, Moslims en Christenen vinden daar allemaal hun begin. Het Oude Testament was een verbond of overeenkomst tussen God en de kinderen van Abraham, de Joden, en omvat 75 procent van de hele Bijbel. Omdat God niet veranderd is sinds oudtestamentische dagen, moeten we het Oude Testament bestuderen om Hem beter te begrijpen.

Preken is een van die zaken die bijbelse en theologische studies combineren en een praktische toepassing vinden in het doel van de bediening – de evangelisatie onder de verlorenen. Juist door de prediking worden mannen, vrouwen en kinderen bij Christus gebracht en opgebouwd in Zijn Woord. Preken moet daarom altijd in het middelpunt van onze pastorale belangstelling staan. In deze cursus zul je eerst leren wat de plaats en het doel van preken is in de gemeente of kerk.

Romeinen


De invloed op het christendom door de brief van de Romeinen is niet gering. Dit is Paulus ‘magnum opus’ zegt J. Sidlow Baxter, ‘het meest belangrijke boek in de Bijbel. Meer dan enig ander boek in de Bijbel heeft het de koers van de christelijke gedachtegang beïnvloed (The Living Insights Study Bible 1996, 1189). Een magnum opus is een term uit de literatuur om te duiden wat het grootste werk van een schrijver is.