Altijd een kans om meer te leren


Site-mededelingen

Start weer met nieuwe lessen en locaties in najaar 2020

by Admin User -

In het najaar van 2020 starten we weer met een nieuwe jaargroep in Hoogezand Sappemeer op 27 september.

Ook in Velp de start van de tweede leergang op 5 september 2020. Na de lunch is er een seminar.

De volgende ontmoetingen zijn 3 oktober,   en 7 november

V.E.G. DE Hoeksteen,

Volle Evangelie Gemeente De Hoeksteen

Nordlaan 29A, 6881 RM Velp.

 Telefoon: 026 361 4942

E-mail:info@vpeopleidingen.nl

Contactpersonen: Jan Willem Baak (voorganger)

Website:  https://www.veg-dehoeksteen.nl


Starten na de Zomer Velp

by Admin User -

Na de zomervakantie ontmoeten we elkaar weer op 5 september 2020 in Velp, voor lessen in de vakken Start van de tweede leergang. Na de lunch is er een seminar.

De volgende ontmoetingen zijn 3 oktober,   en 12 december

V.E.G. DE Hoeksteen,

Volle Evangelie Gemeente De Hoeksteen

Nordlaan 29A, 6881 RM Velp.

 Telefoon: 026 361 4942

E-mail:info@vpeopleidingen.nl

Contactpersonen: Jan Willem Baak (voorganger)

Website:  https://www.veg-dehoeksteen.nl


Start ICA in Velp 2 februari 2019

by Admin User -

Op 2 februari starten we met een nieuwe eerstejaars groep in Velp. 

V.E.G. DE Hoeksteen,

Volle Evangelie Gemeente De Hoeksteen

Nordlaan 29A, 6881 RM Velp.

 Telefoon: 026 361 4942

E-mail:info@vpeopleidingen.nl

Contactpersonen: Jan Willem Baak (voorganger)

Website:  https://www.veg-dehoeksteen.nl

De volgende data zijn gereserveerd 2 maart, 6 april, 4 mei en 1 juni


Older topics...


Available courses

In de eeuw waarin wij leven wordt een pastor geconfronteerd met verschillende situaties waar conflicten voorkomen. Je zult in feite ontdekken dat conflicten de voornaamste redenen zijn waarom voorgangers van gemeente veranderen of er de brui aangeven en uit de bediening stappen. Ongetwijfeld zal een grondig begrip van wat een conflict inhoudt en hoe een conflict op een gezonde manier moet worden opgelost, bijdragen tot de eigen gezondheid van de pastor.

Dit moet nieuwe model

e wereld kent vele religies. De meeste missen een goddelijke redder als Jezus Christus. Hun aanhangers beschouwen de Bijbel als een religieus boek, maar niet noodzakelijk als Gods geïnspireerde, onfeilbare, en gezaghebbende Woord, bedoeld voor mensen in alle culturen en tijden. Pinkstergelovigen, en zeker de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten (VPE), hebben sterke overtuigingen aangaande de Bijbel en zijn verklaring van Gods plan voor de mensheid.

De gevangenisbrieven zijn afkomstig van Paulus, de apostel bij uitstek. Volgens de overlevering zijn de brieven ontstaan tijdens zijn verblijf in Rome rond AD 60-61, waar hij een eigen woning had, maar met een Romeinse soldaat als bewaker (Handelingen 28:16). Hij kon de gemeenten niet zelf bezoeken, dus schreef hij de apostolische brieven: Aan de Kolossenzen, Filemon, Efeziёrs en Filippenzen.

Kruisiging van Jezus Jacob JordaenHoewel alle vier de evangeliën verschillende aspecten en gebeurtenissen van het aardse leven en de opstanding van Jezus Christus belichten, vinden we bij Matteüs, Marcus en Lucas- de synoptische evangeliën genoemd - veel vergelijkbare verhalen. In onze poging om meer over onze Verlosser en Heer te leren, vinden we het nuttig om de synoptische evangeliën samen te bestuderen vanwege de sterke overeenkomsten in structuur en aanpak van deze auteursDode zee geschriften


Dit is een inleidende cursus over de beginselen voor de uitleg van de Schrift . Het toont het belang van hermeneutische principes aan, en verkent de kwalificaties , gereedschappen en de doelstellingen van een Bijbelse vertolker . Dit wordt gevolgd door een historisch overzicht van de hermeneutiek van de vroege Joodse vertolkers tot het heden . Het volgende deel van de cursus gaat in op de algemene en specifieke principes die van toepassing zijn op de interpretatie van de Bijbel, daarna een deel over de regels die gelden voor de verschillende genres en tenslotte een deel over de concrete toepassing van de genoemde principes . Door het maken van oefeningen ontwikkelen studenten hun vaardigheden om deze principes in praktijk te brengen.